Технички преглед на возила


Хомологација, сите видови атести и Цемт сертификатиПоштенски шалтер, плаќање со кредитни картички


Полициски службеник, заверка и нови сообраќајни дозволи, регистарски таблици, одјава и пријава на возила;Издавање на Меѓународни возачки дозволи, дозвола за управување на туѓо моторно возило во странство


Посебен пакет за направени технички преглед и полиса за автоодговорност


СПЕЦИЈАЛНА ПОНУДА ЗА НАШИТЕ КЛИЕНТИ


БЕСПЛАТНИ контролни технички прегледи во текот на целата година;

БЕСПЛАТНА промена на масло, филтри за масло, филтри за полен и воздух;

БЕСПЛАТНА проверка на КЛИМА УРЕДОТ на вашето возило, вршиме и надополнување по супер цени!

ТРИ БЕСПЛАТНИ ПЕРЕЊА на вашето возило;

БЕСПЛАТНА течност за чистење на ветробранско стаклo;

БЕСПЛАТНО полирање на фарови;

БЕСПЛАТНА промена на спони, плочки, контрола на светлосни сигнални уреди и промена на сијалици;

РЕНТАКАР УСЛУГИ и БЕСПЛАТНА шлеп служба во радиус од 20км од Виница

БЕСПЛАТНА компјутерска дијагностика и бришење на грешки;

Попуст на автоделови и масла за Вашето возило;

Попуст при центрирање на Вашето возило;

Попуст на полисите за ИМОТНО осигурување (основно, пожарно и домаќинско)

НОВО!!!

СТП “ЛИКЕЈ“ – Виница во соработка со адвокатска канцеларија посредува при евентуални сообраќајни незгоди или друг вид на штети (материјални и нематеријални) и тоа:

- Вршиме пријава на штета

- Обезбедување документација за штетата како и застапување при решавање на истата (материјална и нематеријална) од страна на Полномошник - адвокат

При вакви ситуации доволно е да се јавите во просториите на СТП “ЛИКЕЈ“ – Виница од каде обврската од пријавување до ликвидација ќе ја превземе тимот на адвокати (кои го утврдуваат и решаваат секој случај поединечно).

Во случај на сообраќајна незгода во која вината е на другиот учесник Ви обезбедивме бесплатна поправка на вашето возило во современ сервис и можност за користење на заменско возило во периодот на поправката на вашето.

СТП ЛИКЕЈ

Адреса

ул.Борис Трајковски бр.4
2310 Виница

Телефон и email

033 361 222

e-mail: likejdoo@gmail.com